Clientele

Agensi Remote Sensing Malaysia
Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi
Bank Negara Malaysia
BERNAMA
Global Niaga Enterprise
Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur
Institut Farmaseutikal dan Neutraseutikal Malaysia
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia
Institut Penyelidikan Perubatan
Institut Perguruan Batu Lintang
Institut Perguruan Islam Selangor
Jabatan Bekalan Air
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Jabatan Kimia Johor
Jabatan Laut Sarawak
Jabatan Peguam Negara
Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Jabatan Pendaftaran Negara Pahang
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa
Jabatan Pertahanan Awam
Jabatan Pertanian Negeri Johor
Jabatan Pertanian Negeri Sabah
Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perhutanan Sabah
Johor Specialist Hospital
Kapar Anergy Ventures Sdn Bhd
Kementerian Belia dan Sukan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
Kementerian Pengajian Tinggi
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Pertahanan
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Kementerian Sumber Manusia
Kuantan Specialist Hospital
Kita-Ryo Trading
Kolej Kejururawatan Muar
Lembaga Air Perak
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara(KEJORA)
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan(FELDA)
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang(PERDA)
Lembaga Minyak Sawit Malaysia(MPOB)
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Lembaga Tabung Haji
Majlis Perbandaran Kuantan
Majlis Perbandaran Klang
Majlis Perbandaran Padawan
Majlis Perbandaran Sepang
Majlis Perbandaran Subang Jaya
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan
MARDI Serdang
Pejabat Menteri Besar Johor
Perbadanan Islam Johor
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
Perbadanan Putrajaya
Perbadanan Labuan
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak
Pejabat Daerah Kuala Langat
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
Politeknik Merlimau
Pusat IT Suria
Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar Neg. Sembilan
Pusat Perubatan UKM
Pusat Racun Negara, USM
Pusat Sains Negara
Perbendaharaan Malaysia
PETRONAS
SEIE Engineering
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
SME Corporation Malaysia
Syarikat Perumahan Negara Berhad
TESDEC Sdn Bhd
TH Plantations Bhd
UDA Land (South) Sdn Bhd
Universiti Darul Iman Malaysia
Universiti Industri Selangor
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Malaya
Universiti Malaysia Kelantan
Universiti Malaysia Pahang
Universiti Malaysia Perlis
Universiti Malaysia Sabah
Universiti Malaysia Sarawak
Universiti Malaysia Terengganu
Universiti Multimedia(MMU)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Sains Islam Malaysia
Universiti Sains Malaysia
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Tenaga Nasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi MARA
Universiti Tenaga Nasional
Utusan Melayu (Malaysia) Berhad
Yayasan Pelajaran MARA
Yayasan Terengganu

WordPress Themes